Ви є тут

Обслуговування і ремонт насосних та компресорних станцій

Мельниченко, Ю. Г. Обслуговування і ремонт насосних та компресорних станцій : конспект лекцій / Ю. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 119 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Обслуговування і ремонт насосних та компресорних станцій". Містить регламентні вимоги до проведення обслуговування та ремонту технологічного та допоміжного обладнання насосних та компресорних станцій магістральних газонафтопроводів. Розглянуто основи оцінки технічного стану, проаналізовано сучасні методи та технології ремонту, реконструкції та модернізації технологічного обладнання станцій.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved