Ви є тут

Протикорозійний захист трубопроводів

Чернова, О. Т. Протикорозійний захист трубопроводів : курсове проектування / О. Т. Чернова, Я. В. Грудз. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 62 с.

Методичні вказівки для курсового проекту включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги до оформлення та захист курсових проектів. Може бути використано студентами всіх форм навчання, і викладачами, які є керівниками курсового проекту.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved