Ви є тут

Спорудження магістральних трубопроводів

Дорошенко, Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів : практикум / Я. В. Дорошенко, В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 46 с.

Практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни "Спорудження магістральних трубопроводів". Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять студентів. Може бути використаний студентами усіх форм навчання спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища" при підготовці і виконанні практичних робіт, передбачених робочою програмою зазначеної дисципліни, а також при написанні курсових і дипломних проектів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved