Ви є тут

Математичне моделювання напружено-деформованого стану трубопроводів

Мельниченко, Ю. Г. Математичне моделювання напружено-деформованого стану трубопроводів : лабораторний практикум / Ю. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 51 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Насосні та компресорні станції". Містить основні основні теоретичні положення, методичні рекомендації щодо порядку виконання, оформлення і захисту практичних робіт. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - "Нафтогазова справа".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved