Ви є тут

Насосні та компресорні станції

Грудз, В. Я. Насосні та компресорні станції : лабораторний практикум / В. Я. Грудз, Ю. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 117 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Насосні та компресорні станції". Містить основні Основні теоретичні положення, методичні рекомендації щодо порядку виконання, оформлення і захисту лабораторних робіт. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - "Нафтогазова справа".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved