Ви є тут

Екологія людини

Манюк, О. Р. Екологія людини : практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 38 с.

У практикумі розглянуто найважливіші практичні питання з курсу дисципліни "Екологія людини": взаємодія з природою людини як біологічної істоти на рівні організму та популяції; вивчення впливу окремих факторів середовища та їх комплексів на здоров'я і життєдіяльність людської популяції. Практичні роботи сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved