Ви є тут

Міжнародна науково-дослідна співпраця

Ващишак, І. Р. Міжнародна науково-дослідна співпраця : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 22 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Енергетичний менеджмент"). Можуть бути використані студентами очної, заочної і дистанційної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved