Ви є тут

Управління проектами в енергетиці

Ващишак, І. Р. Управління проектами в енергетиці : методичні вказів-ки для контрольних робіт / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 17 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні вказівки для виконання контрольних робіт, відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" (спеціалізація "Енергетичний менеджмент"). Можуть бути використані студентами дистанційної і заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved