Ви є тут

Економічне управління підприємством

Метошоп, І. М. Економічне управління підприємством : практикум / І. М. Метошоп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Практикум містить перелік питань семінарських занять, практичні та ситуаційні завдання для проведення практичних занять та самостійної роботи студента, теми рефератів спрямовані на самостійне вивчення основних тем дисципліни "Економічне управління підприємством" та перелік питань що виносяться для контролю при проведенні екзамену. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved