Ви є тут

Контролінг

Обельницька, Х. В. Контролінг : методичні вказівки для сам. вивчення дисципліни / Х. В. Обельницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 71 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Контролінг". Наведено плани лекційних і практичних занять, дискусійні запитання для самостійної підготовки студентів. Методичні вказівки призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність" .

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved