Ви є тут

Контролінг

Обельницька, Х. В. Контролінг : конспект лекцій / Х. В. Обельницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 200 с.

Конспект лекцій призначений для набуття знань щодо основних концепцій та підходів у сфері застосування контролінгу. Складений відповідно до робочої програми дисципліни "Контролінг". Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved