Ви є тут

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Негрич, І. М. Облік зовнішньоекономічної діяльності : методичні вказівки для практичної та сам. роботи студентів / І. М. Негрич, І. Б. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 37 с.

Методичні вказівки для вказівки для практичної та самостійної роботи студентів складені відповідно до робочої програми курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для магістрів спеціальності 071 - "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації та вказіки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, виконання контрольної роботи та перелік рекомендованих джерел.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved