Ви є тут

Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

Штогрин, М. В. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні : план семінарських занять / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 188 с.

План семінарських занять з дисципліни "Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні" призначений для слухачів магістратури, які навчаються за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Мета - формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо застосування комунікативних механізмів використання ділової англійської мови у процесі управлінської діяльності.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved