Ви є тут

Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)

Каламбет, Я. І. Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) : методичні вказівки до проведення практичних занять / Я. І. Каламбет, М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 70 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська)" призначені для студентів I-го та ІІ-го років навчання в магістратурі, які навчаються за спеціальністю 035 - "Філологія".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved