Ви є тут

Мікроконтролери в приладобудуванні

Біліщук, В. Б. Мікроконтролери в приладобудуванні : практикум / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 47 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Мікроконтролери в приладобудуванні". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 152 — "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved