Ви є тут

Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин

Міронов, Ю. В. Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : лабораторний практикум / Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 140 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин", підготовки студентів до них, складання звітів та їх захисту. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved