Ви є тут

Прилади і системи в медичній діагностиці

Витвицька, Л. А. Прилади і системи в медичній діагностиці : конспект лекцій / Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 117 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Прилади і системи в медичній діагностиці" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", ОПП "Прилади і системи неруйнівного контролю". Конспект лекцій може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved