Ви є тут

Переддипломна практика

Криницький, О. С. Переддипломна практика : методичні вказівки / О. С. Криницький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики розроблені відповідно до навчального плану та освітньо-професійної програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти які навчаються за спеціальністю 152 - метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved