Ви є тут

Математичні методи наукових досліджень

Математичні методи наукових досліджень : практикум / А. П. Олійник, Б. С. Незамай, О. І. Белей, Я. В. Чумаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 с.

Практикум містить матеріали для проведення лекційних і практичних занять з дисципліни "Математичні метроди наукових досліджень". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Математичні методи наукових досліджень". Призначено для підготовки магістрів спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація Метрологія та вимірювальна техніка).

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved