Ви є тут

Технічна експлуатація автомобілів : конспект лекцій

Технічна експлуатація автомобілів : конспект лекцій / І. Я. Захара. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.
Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів". Призначено для підготовки фахівців другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" очної та заочної форми навчання для допомоги при виконанні лабораторних робіт, а також для самостійної роботи студентів.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved