Ви є тут

Методика гідрогеологічних досліджень : конспект лекцій

Методика гідрогеологічних досліджень : конспект лекцій / В. Р. Хомин, М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 127 с
Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Методика гідрогеологічних досліджень". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання.
У конспекті розглянуті загальні питання методології та організації гідрогеологічних досліджень.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved