Ви є тут

Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Видобування нафти і газу"

Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Видобування нафти і газу" / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 59 с.
В практикумі розглянуто актуальні проблеми охорони навколишнього середовища, які виникають при видобуванні нафти і газу, будівництві та експлуатації основних об'єктів в нафтовій і газовій промисловості.
Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю "185 - Нафтогазова інженерія та технології" (ОПП "Видобування нафти і газу").
Може бути використано студентами очної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved