Ви є тут

Методика гідрогеологічних досліджень : практикум

Методика гідрогеологічних досліджень : практикум / В. Р. Хомин, Н. Є. Трубенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 23 с.
Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Методика гідрогеологічних досліджень". Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми однойменної навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 103 - Науки про Землю, освітньо-професійна програма "Інженерна геологія та гідрогеологія". Може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання, а також слухачами інституту післядипломної освіти.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved