Ви є тут

Очисні споруди

Очисні споруди : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Люта, В. П. Лісафін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 252 с.
Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дис-ципліни "Очисні споруди" та "Теплогазоводопостачання насосних та комп-ресорних станцій"
У навчальному посібнику подано класифікацію, конструктивні і техно-логічні особливості та відмінності очисних споруд, що застосовують на об'єктах транспортування нафти, нафтопродуктів і газу, та забезпечують мінімізацію їхнього впливу на навколишнє середовище. Навчальний посібник містить характеристику води як учасника технологічних процесів та вимоги промислових споживачів до якості води. Подано характеристику найбільш уживаних методів очищення стічних вод. Наведено методики визначення основних геометричних розмірів та режимів експлуатації різних видів очисних споруд.
Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю - 185 "Нафтогазова інженерія та технології".
Навчальний посібник може бути використаний студентами всіх форм навчання та слухачами інституту післядипломної освіти, а також інженерно-технічними працівниками, які займаються проектуванням та обслугову-ванням об'єктів водопостачання і каналізації на об'єктах транспорту та збе-рігання нафти і газу.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved