Ви є тут

Чисельні методи

Чисельні методи : конспект лекцій / А. І. Бандура, Л. І. Криштопа, А. О. Куриляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 130 с.
Пропонований конспект лекцій містить теоретичні основи чисельних методів, які використовується при наближеному розв'язуванні алгебричних, диференційних та інтегральних рівнянь їхніх систем, а також при наближенні (опроксимації) сплайнами чи іншими алгебричними та тригонометричними багаточленами різноманітних функцій. Особливості їхнього втілення показано на математичних моделях, до яких зводяться задачі прикладної механіки. Наведено чимало ілюстрацій та табличних даних, які показують порівняння збіжності різних методів на на кшталт методів відшукання коренів нелінійних рівнянь.
Цей конспект лекцій призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються за програмою "Прикладна механіка"
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved