Ви є тут

Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень

Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень : метод. вказівки для виконання курс. роботи / М. З. Мучка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 42 с.
Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми дисципліни "Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень і навчального плану освітньо-професійної програми підготовки на першому (бакалаврському) ступені вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія" зі спеціалізацією 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)" Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Методичні вказівки містять завдання до практичних занять, тестові завдання, питання до заліку.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved