Ви є тут

Стан проблеми і перспективи ГДС

Стан проблеми і перспективи ГДС : конспект лекцій / І. О. Пятковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 84 с. -
У конспекті лекцій наведені основні проблеми, як необхідно вирішити при обробці та інтерпретації геофізичних методів дослідження розрізів нафтогазових свердловин. Розглянуто сучасний стан геофізичних методів, а також можливі шляхи розвитку геофізичних досліджень.
Призначений для підготовки магістрів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 103 - "Науки про Землю".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved