Ви є тут

САПР в бурінні

САПР в бурінні : лаб. практикум / В. С.. Буй В. В. Витвицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 79 с.
Лабораторний практикум складений відповідно до робочої програми дисципліни"САПР в бурінні" і призначений для студентів спеціальності 184 Гірництво (ОПП і "Буріння нафтових і газових свердловин")
У практикум включно стислі теоретичні відомості та повна інформація щодо виконання лабораторних робіт та варіанти завдань.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved