Ви є тут

Об'єкти і процеси управління нафтогазового комплексу

Об'єкти і процеси управління нафтогазового комплексу : метод. вказівки для вивчення дисципліни / Л. М. Заміховський, А. Б. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 56 с.
Методичні вказівки для вивчення дисципліни "Об'єкти і процеси управління нафтогазового комплексу" розроблено відповідно до робочої програми та згідно з навчальним планом підготовки фахівців спеціальності 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", освітньої програми "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".
Може бути використано студентами денної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved