Ви є тут

Електричні методи розвідки

Електричні методи розвідки : лаб. практикум. Ч. 2 / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 144 с.
Лабораторний практикум з курсу "Електричні методи розвідки" для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю" містить загальні відомості, в яких дається коротка характеристика електророзвідувальних методів на змінному струмі, вимірювальної апаратури та робота з нею.
У практикумі описані методика і техніка проведення лабораторних робіт та польових спостережень, способи обробки даних вимірювань.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved