Ви є тут

Веб-дизайн

Веб-дизайн : лаб. практикум / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 40 с.
Лабораторний практикум містить матеріал згідно лекційного курсу для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Веб-дизайн". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
Призначений для фахівців за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved