Ви є тут

Виробничо-ознайомча практика

Виробничо-ознайомча практика : метод. вказівки / І. М. Данилюк-Черних, Л. С. Тришак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 21 с.
Методичні вказівки містять основні вимоги до проходження виробничо-ознайомчої практики, написання та захисту звіту з практики, порядку збору вихідної інформації та огляду літературних джерел.
Призначені для студентів ІІ курсу очної форми навчання спеціальності 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування" (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр).
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved