Ви є тут

Геодезичне забезпечення САПР

Геодезичне забезпечення САПР : лаб. практикум / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 116 с
У лабораторному практикумі подано мету та завдання вивчення дисципліни "Геодезичне забезпечення САПР", загальні рекомендації щодо підготовки здобувачів до лабораторних занять, виконання завдань та порядок оформлення звітів робіт. Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни.
Лабораторний практикум призначений для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", денної та заочної (дистанційної) форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved