Ви є тут

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах : конспект лекцій / Т. Ю. Пиріг, Т. Ф. Тутко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 76 с.
Конспект лекцій розроблено відпевідно до навчального плану підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою"Газонафтопроводи та газонафтосховища" спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології" і робочої програми навчальної дисципліні "Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах"
Може бути використаній студентами усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою "Газонафтопроводи та газонафтосховища" спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології" при підготовці і виконанні практичних робіт, передбачених робочою програмою зазначеної дисципліни, а також при написанні курсових та магістерських робіт.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved