Ви є тут

Екотуризм

Екотуризм : конспект лекцій / О. В. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 51 с
Методичні вказівки висвітлюють основні питання з вивчення дисципліни "Екотуризм".
Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни.
Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 242 - "Туризм". Може бути використано студентами денної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved