Ви є тут

Організація ремонту газонафтопроводів

Організація ремонту газонафтопроводів : практикум / Р. Т. Мартинюк, Н. Я. Дрінь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 68 с.
Розрахункова частина курсу являє собою ряд розрахунків, які впливають на організацію ремонту газонафтопроводів. Згідно з навчальними планами студенти виконують практичні розрахунки, які в подальшому можуть бути використані в курсовому проектуванні та при написанні магістерської роботи. Відповідно до теми заняття необхідно підготуватись згідно вказаної літератури.
Практикум може бути використаний фахівцями другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 185 -Нафтогазова інженерія та технології (ОПП "Газонафтопроводи та газонафтосховища"), для виконання самостійної та індивідуальних розрахункових робіт, передбачених робочою програмою зазначеної дисципліни, а також під час написання курсових проєктів та магістерської роботи.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved