Ви є тут

Управління конкурентоспроможністю

Управління конкурентоспроможністю : метод. вказівки до виконання курс. робіт / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 36 с.
Методичні вказівки до виконання курсових робіт містять основні вимоги та рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Управління конкурентоспроможністю", перелік можливих тем дослідження, методів аналізу конкурентоспроможності та конкурентного середовища, типовий план курсової роботи, рекомендовану літературу.
Методичні вказівки призначені забезпечити можливість студента реалізувати набуті, в процесі вивчення дисципліни, компетентності, проводити самостійні дослідження теоретичного та практичного матеріалу, вирішувати задачі в сфері управління конкурентоспроможністю організації.
Методичні вказівки призначені для використання студентами всіх форм навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved