Ви є тут

Безпека туризму

Безпека туризму : конспект лекцій / А. Л. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 79 с.
Конспект лекцій для вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Безпека туризму".
Призначено для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 242 - "Туризм". Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved