Ви є тут

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ : лаб. практикум / В. Р. Возний, А. В. Грицанчук, Я. Я. Якимечко, М. І. Щепанський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 73 с.
Лабораторний практикум складено згідно з робочою програмою дисципліни "Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ" та вміщує шість лабораторних робіт.
Призначений для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форми навчання за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved