Ви є тут

Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів

Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів : практикум / О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх, М. І. Щепанський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 72 с.
Практикум містить основні розрахунки формули і залежності для визначення початкових запасів нафти, газу і конденсату, визначення за характеристиками витіснення нафти водою обсягів видобутку нафти, води, обводненості продукції і коефіцієнта нафтовилучення, прогнозного значення кінцевого коефіцієнта нафтовилучення. Наведено прикладу розв'язування типових задач та умови задач для самостійного розв'язування.
Призначено для підготовки бакалаврів за освітьною програмою "Видобування нафти і газу" спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології"
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved