Ви є тут

Історія української архітектури

Історія української архітектури : метод. вказівки до практичних занять / З. Б. Федунків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 28 с.
Методичні вказівки містять рекомендації щодо підготовки до практичних занять із дисципліні "Історія української архітектури". Призначені для використання фахівцями на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 191 - "Архітектура та містобудування".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved