Ви є тут

Управління якістю та оцінка відповідності продукції, процесів і послуг

Управління якістю та оцінка відповідності продукції, процесів і послуг : метод. вказівки для виконання самост. роботи / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни "Управління якістю та оцінка відповідності продукції, процесів і послуг" розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану.
Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та вимірювальна техніка". Методичні вказівки можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved