Ви є тут

Метрологічне забезпечення систем

Кононенко, М. А. Метрологічне забезпечення систем : конспект лекцій / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 95 с.
Конспект лекцій з дисципліни "Метрологічне забезпечення систем" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану.
Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Конспект лекцій може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved