Ви є тут

Опосередковані вимірювання у нафтогазовій промисловості

Опосередковані вимірювання у нафтогазовій промисловості : практикум / М. А. Кононенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 41 с.
Практикум з дисципліни " Опосередковані вимірювання у нафтогазовій промисловості " розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану.
Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та вимірювальна техніка". Практикум може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved