Ви є тут

Поведінка споживача

Поведінка споживача : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.
Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни "Поведінка споживача". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. У методичних вказівках наведені зміст дисципліни за темами, завдання та питання для самоконтролю з кожної теми.
Методичні вказівки призначені для студентів очної і заочної форми навчання спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved