Ви є тут

Топографія та інженерна геодезія

Топографія та інженерна геодезія : підручник / П. І. Баран, М. П. Марущак. - К. : Знання України, 2015. - 463 с.
Викладено основні відомості з геодезії, топографії та картографії, сучасні оптичні та електронні геодезичні прилади й методи вимірювань кутів, довжин ліній та перевищень. Розглянуто номенклатуру топографічних карт, методи побудови геодезичних мереж та виконання топографічних знімань із застосуванням сучасних технологій.
Висвітлено основні питання геодезичного забезпечення будівництва будинків і споруд, зокрема автомобільних доріг, аеродромів, залізниць, мостів і тунелів та ін.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved