Ви є тут

Методи та засоби випробувань та атестації

Методи та засоби випробувань та атестації : конспект лекцій / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 66 с.
Конспект лекцій складений відповідно до робочої програми дисципліни"Методи та засоби випробувань та атестації". Призначено для підготовки магістрів спеціальності 152- "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка "
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved