Ви є тут

Консолідована фінансова звітність

Консолідована фінансова звітність : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 74 с.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Консолідована фінансова звітність" розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни для студентів-магістрів першого року навчання спеціальності 071 - "Облік і оподаткування" і призначені для самостійної студентів над дисципліною
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved