Ви є тут

Стратегічне управління людським розвитком

Стратегічне управління людським розвитком : метод. вказівки для вивчення дисципліни / С. Я. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 23 с.
Методичні вказівки містять перелік тем лекційних занять для закріплення теоретичних знань, які отримують аспіранти при вивченні дисципліни, а також практичних навиків з формування та апробації підходів, моделей, інструментів стратегічного управління людським розвитком, які відповідають новим вимогам економіки знань та задовольняють потреби суб'єктів економічних відносин.
Запропоновані методичні вказівки для вивчення дисципліни призначені для слухачів третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня спеціальності 073 "Менеджмент".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved