Ви є тут

Економіка підприємства

Економіка підприємства : метод. вказівки для виконання розрах. робіт / Р. С. Кравчук, І. В. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 47 с.
Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Економіка підприємства".
У методичних вказівках наведено методику аналізу техніко-економічних показників, викладено теоретичні основи розрахунку показників ефективності використання основних виробничих засобів.
Для студентів очної та заочної форми навчання спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технологія".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved